Thursday, May 24, 2012

Drama Kemeredekaan !Hari Latian    * Cast

1. Alif Kurniawan Handoyo  as  Ir. Soekarno 
2. Barkah Kolista Moedi   as  Drs. Moh. Hatta
3. Nadya Putri Yahya  as  Fatmawati 
4. Adinda Noor P  as  Darwis
5. Syarfa Monita W  as  Wikana
6. Miranti Widi Puspitaayu  as  Sutan Syahrir
7. Argyanti Rienka D  as  Chairul Saleh
8. Hireka Salsabila A  as  Sukarni
9. Rizky Ramadhanti N  as  Latif Hendraningrat
10. Alifah Khairunnisa  as  Suhud
11. Kamilia Iftinan J. P  as  Sayuti Malik
12. Firiyal Rosyiidah  as  Singgih
13. Padre Taranngiar H  as  Ahmad Soebardjo  
14. Lucky Bayu Riantino  as  Penjaga Hotel
15. Ahmad Fauzi  as  Tentara Jepang
16. Michael Jordhi  as  Laksamana Tadashi Maeda
17. I Gede Made Gani R  as  Buntaran
18. Dhiki Sekti Wibawa
19. Stefanus Endras W
20. F. Armita Mayang S  as  Rakyat
21.  Novia Rahmawardani  as  Rakyat
22. Yauma Dwi Fiany  as  Rakyat
23. Amira Fauziah  as  Rakyat


- Film Director > Seisha Mei Zerlina
- Narrator > Putri Nawangsari
-  Documentaries > Dhea Rizky N


No comments:

Post a Comment